• Uw administratie eenvoudiger

  • Uw cliënt staat centraal

  • Grip op kwaliteit

Gebruiksvriendelijke modules

Fysieke controles en Ombudszaken
Lees verder
Management- informatiesysteem
Lees verder
Digitale prijs- en factuurcontrole
Lees verder

Het is voor gemeenten vaak moeilijk om te controleren of hun leverancier alle gemaakte afspraken netjes nakomt. Met Contractsupport heeft u hier wél doorlopend controle over via de modules steekproeven, fysieke controle en ombudsfunctie ten aanzien van inhoudelijke vraagstukken.

Steekproefsgewijs vindt een fysieke controle plaats door onze adviseurs, waarbij de geleverde (en afgekeurde) hulpmiddelen worden vergeleken met de specificaties in de opdrachtverstrekking. Ook offertes worden op willekeurige momenten schriftelijk gecontroleerd. Met Contractsupport heeft u altijd een onafhankelijk en accuraat beeld van de resultaten en prestaties. Onze adviseurs beoordelen ook (fysiek) de afgekeurde voorzieningen. Dit voorkomt ten onrechte vernietiging van uw eigendom in uw depot. Bij inhoudelijke vraagstukken kunt u desgewenst gebruikmaken van onze ombudsfunctie.

In Contractsupport worden alle afspraken met leveranciers, verzoeken (leveringen, afkeuringen, ophaalverzoeken, reparaties en klachten) en reacties meteen gedigitaliseerd. Het systeem werkt web-based, wat inhoudt dat u op elk moment (real-time) beschikt over onafhankelijke en actuele managementinformatie.

De voordelen voor uw organisatie zijn legio. Doordat u via Contractsupport rechtstreeks communiceert met uw leverancier(s) voorkomt u storende ruis op de lijn. Bovendien beschikt u over onafhankelijke managementinformatie waarmee u uw overeenkomst(en) optimaal kunt beheren en eventueel tijdig kunt bijsturen. Bij vragen staan onze ervaren en betrokken medewerkers altijd voor u klaar. Contractsupport verlaagt de administratieve druk, is efficiency verhogend en kostenbesparend.

In het sturingssysteem van Contractsupport zijn alle contractafspraken vastgelegd. Dit maakt het voor gemeenten onder meer mogelijk om afspraken doorlopend te monitoren, offertes inhoudelijk en financieel te beoordelen en om prijzen en facturen te controleren.

Dankzij Contractsupport kunt u op elk gewenst moment nagaan of alle afspraken die u met uw leverancier(s) heeft gemaakt, ook daadwerkelijk worden nagekomen. U beschikt over real-time informatie over bijvoorbeeld aantallen, bedragen, leveringen, doorlooptijden, budgetten en prognoses. In het geval van afwijkingen wordt contact gezocht met de desbetreffende leverancier om zaken te corrigeren en correct af te handelen.

uw aanspreekpunt / het support team

Jan Bangert
Directeur / Consultant
Corry Uyttewaal
Hoofd bedrijfsvoering
Marcel van Bree
Consultant

Beschrijving Jan Bangert

Welkom op Contractsupport

Welkom bij Contractsupport

Wat doen we?

Het afsluiten en beheren van Wmo-contracten met leveranciers is voor gemeenten een complex, tijdrovend en kostbaar proces. Contractsupport is een modulair registratie- en beheersysteem dat speciaal is ontwikkeld om gemeenten hierbij te ondersteunen. Voor een zo hoog mogelijk rendement is het cruciaal dat afspraken met leveranciers goed worden ingericht en nageleefd. MAAZ, de specialist op het gebied van inkoop- en aanbestedingsmanagement in de zorg, heeft het antwoord op de vraag van gemeenten om meer controle, sturing en toezicht. Contractsupport, het in eigen beheer ontwikkelde, unieke registratie- en beheerprogramma, is hét instrument voor gemeenten om alles uit hun Wmo-contracten te halen. Het is modulair opgebouwd en daardoor naar eigen behoefte in te richten.

Er is nog geen inhoud voor de voorpagina aangemaakt.